VMFK - Västerås Modellflygklubb


Medlemsavgifter 2021

 

Avgifter medlemskap:

Glöm inte att förnya ditt medlemskap!

Medlemskapet följer kalenderåret.

Årsavgiften betalas senast 31 januari aktuellt år för befintliga medlemmar. Mycket viktigt för att ert försäkringsskydd skall fortsätta att gälla !

Vi skickar INTE ut några inbetalnings-avier utan ni betalar lämpligen via den bank ni använder (eller Swish - se nedan)  och anger "VMFK-medlemskap 2021", ert namn och personnummer.

OBS - förutom klubbmedlemskap (inkl RCFF eller SMFF) så MÅSTE varje flygande medlem också registrera sig för ett s k Operatörs-id fr o m 2021-01-04 hos Transportstyrelsen. Och era kärror skall också märkas med detta Id. Detta kostar 50 kr/år och är ett resultat av EU-förordningar och inget vi som klubb kan påverka. I gengäld behöver ni inget s k Drönarkort utan kan flyga som tidigare på GODKÄNDA RC-flygfält - men bara där. Flygning utanför godkända fält kräver fr o m 2021-01-04 också att ni avlägger ett godkänt prov hos Trafikstyrelsen för ett s k Drönarkort.


Uppdatera gärna era personliga uppgifter via detta formulär


Nya medlemmar:

För er som anmäler er till klubben under oktober--december innefattar medlemskap resten av innevarande år och kommande år - alltså upp till 15 månader.

Anmälan sker via detta formulär.


Betalning medlemskap

Plusgirokonto: 13 12 65-1


...eller så kan ni numera också Swisha till telefonnr 0702-343262 - kolla sen så att det står Sven-Erik Söderström som betalningsmottagare !

Och glöm inte att ange "VMFK-medlemskap 2021", ert namn och personnummer. 

 

Har du frågor? Kontakta Roger Eklund - 0705-323681.


GDPR

Vi som klubb kommer givetvis att förhålla oss till den nya, europeiska dataskyddsförordningen.

Våra medlemsuppgifter kommer att sparas i Riksidrottsförbundets register  (Idrott Online) samt i RCFFs register för de som valt det alternativet av klubbmedlemskap.

 

Avgifter för 2021 - Klubbmedlemskap inkl SMFF-medlemskap

OBS - fr o m 2021 så ingår inte tidningen Modellflygnytt i SMFF-medlemskapet så för oss vanliga "söndags-flygare" är omfattningen av medlemskap tämligen likvärdiga mellan SMFF och RCFF. I gengäld så har SMFF-delen i avgiften sänkts högst avsevärt för seniorer och familjer jämfört med 2020.


Senior - 645 kr

Familjemedlemskap - 675 kr - sen tillkommer 50 kronor per ytterligare familjemedlem utöver den första. Exempel: För två familjemedlemmar blir kostnaden 725 kr totalt.

Junior - 300 kr (födda 1996 el senare)

Senior-gäst - 500 kr - som är ansluten till SMFF via annan klubb

Junior-gäst - 200 kr - som är ansluten till SMFF via annan klubb


Ni som är huvudmedlem i SMFF i annan klubb och ansöker om gästmedlemskap - ange ert SMFF-nummer på vår medlemsansökan.


Anm: Avser ni besöka och flyga hos andra SMFF-klubbar så kan dessa ha som krav att ni måste vara SMFF-medlemmar även om det kravet luckrats upp under 2018 p g a samarbetet mellan SMFF och RCFF angående fältgodkännanden och försäkringsfrågor. Men den enskilda klubben kan ändå ha kravet vilket är bra att veta.


Om ni avser att tävla i tävlingar sanktionerade av SMFF eller annan FAI-ansluten organisation så måste ni likaså vara SMFF-medlemmar.


Avgifter för 2021- Klubbmedlemskap inkl RCFF-medlemskap

Senior - 600 kr

Familjemedlemskap -grundavgift 600 kr - sen tillkommer det 150 kronor per ytterligare familjemedlem utöver den första. Exempel: För två familjemedlemmar blir kostnaden 750 kr totalt.

Junior - 300 kr (födda 1996 el senare)

Senior-gäst - 500 kr - som har RCFF-medlemskap på annat sätt

Junior-gäst - 200 kr - som har RCFF-medlemskap på annat sätt


Ni som har RCFF-medlemskap på annat sätt än via VMFK måste kunna verifiera detta vid förfrågan ifrån oss eftersom försäkringsskyddet är ett oavvisligt krav och något som ni själva i dessa fall ansvarar för.


Försäkringskydd

Som nämnts ovan så är det våra huvudorganisationer, SMFF resp RCFF, som har tecknat ansvarsförsäkringar så de villkor som resp organisation satt upp är de som gäller. Generellt gäller det att följa de gemensamma säkerhetsregler som SMFF och RCFF tagit fram vilka även ingår i vår klubbs säkerhetsregler.

OBS ! Fr o m 2021 så har både SMFF och RCFF som försäkringsvillkor att alla anslutna flygare MÅSTE inneha ett giltigt s k Operatörs-id för att försäkringen skall gälla. Detta ansöker man om hos Trafikstyrelsen fr o m 2021-01-04 och skall enligt uppgift kosta 50 kr/år och detta måste ske personligt - tyvärr inget som klubben kan hjälpa till med.

Alltså: Har man inte registrerat sig för och betalat för sitt Operatörs-id så har man inte heller nån giltig ansvarsförsäkring. Tyvärr inget vi som klubb kan påverka.

Man måste dessutom vara 18 år eller äldre för att kunna söka ett Operatörs-id. För yngre medlemmar rekommenderar vi i första hand att en av föräldrarna ansöker om Operatörs-id. Eventuellt kan klubben ha ett generellt Operatörs-id för dessa ungdomar men enklast är om en förälder är Operatör.
Västerås Modellflygklubb   Copyright ©2005 VMFK Alla rättigheter reserverade