VMFK - Västerås Modellflygklubb


Allmän info om inomhusflygning

Klubben arrangerar sedan 2012 inomhusflygning i Råbyhallen, Råby Centrum, Västerås.


Hallen är en STOR idrottshall men ett enormt luftrum som passar all inomhusflygning.

Tider: se startsidan


Mer info  i vår Facebook-grupp


Inför inomhusflyget:

Denna aktivitet är tänkt att utföras med små och lätta modeller utformade för inomhus-flyg och inte sådana som företrädesvis flygs utomhus - både för att farkosterna inte skall vara farliga för oss som befinner oss på plats och för att t ex en brand i ett batteripaket inte skall få alltför allvarliga konsekvenser.

Som en vägledning om storlek på maskiner så har VMFK Styrelse beslutat att t v tillämpa en maxstorlek på drivbatterier enligt följande: 1S1200, 2S600 eller 3S400 mAh. Sen gäller givetvis det vanliga om "sunt förnuft" men vi vill försäkra oss om att vi även fortsättningsvis skall vara förskonade från allvarliga olyckor under vårt inomhusflyg.

Förmånligt säsongskort för inomhusflyget


För inomhusflyg-säsongen 2020/2021 gäller följande:


För endast 450 kr får den som är medlem i VMFK eller annan organiserad modellflygklubb (försäkringskrav) flyga under hela säsongen (15 tillfällen - 2 timmar varje gång).

För juniormedlemmar, alltså födda 2003 eller senare, är kostnaden 225 kr för hela säsongen - f ö samma krav på medlemskap i VMFK eller annan modellflygklubb.


Om man inte har säsongskort köper man "flygbiljett" på plats för 60 kr per flygkväll för seniorer och 30 kr/kväll för juniorer (födda 2003 eller senare). Ansvarsförsäkring måste finnas via medlemskap i någon organiserad modellflygklubb. Resp flygare ansvarar för detta.

"Flygbiljetter" kan endera betalas kontant resp kväll eller via Swish - information om detta finns på plats.


Lös säsongskort i god tid genom att sätta in aktuellt belopp på plusgiro 13 12 65-1


...eller så kan ni numera också Swisha till telefonnr 0702-343262 - kolla sen så att det står Sven-Erik Söderström som betalningsmottagare !


OBS - Du måste i båda fallen märka betalningen med namn och IF 2020/21  (IF står för inomhusflyg).


Exempel: Pelle Flygare IF2020/21...

 

Plats: Idrottshallen, Råby Centrum, Västerås - aktuella söndagar kl 18--20

OBS - f n fri parkering de första 2 timmarna enligt gångse regler - alltså P-tiden räknas från närmaste halvtimme framåt efter att ni parkerat. Men kolla skyltarna för säkerhets skull !


Vi tillämpar en begränsning av batterikapaciteten på de farkoster ni skall flyga inomhus med totalt 1200 mAh - alltså max 1S1200, 2S600 eller 3S400.


Vägbeskrivning: http://kartor.eniro.se/m/I1Lk9

 

Tips

Det finns fina kärror att köpa i EPP (hållbara)  eller depron (lättare men sköra) som passar för inomhusflygning. Se bara till att bygga så lätt som möjligt. Använd lim av typ UHUPOR .


För inomhusbruk passar en motor i 15--20 g-klassen med ett KV runt 1800--2200. Sen ett 6--10 A-reglage och t ex 2S300-ackar. Till den kombinationen brukar en propeller runt 8*4" fungera bra men här kan ni få testa lite. Vill ni flyga snabbare så gäller t ex mindre diameter och högre stigning. Servon är "som vanligt" i 5-7 g-klassen och där finns mycket att välja på.


Västerås Modellflygklubb   Copyright ©2005 VMFK Alla rättigheter reserverade