VMFK - Västerås Modellflygklubb


Välkommen till Västerås Modellflygklubb 


Västerås Modellflygklubb, VFMK, har funnits sedan 1930-talet och har idag ca: 80 medlemmar som flyger modeller av både flygplan, helikopter, multikopter och FPV-flyg  i olika former.

Nu har vi även en Facebook-grupp som är aktiv så välkommen även till den !

-------------------------------------------------------------------

Nyheter


2020-02-12 - så har vi tagit oss igenom ytterligare ett årsmöte och det genomfördes under synnerligen ordnade former.  Styrelsen blev i stort sett oförändrad frånsett vår nya ledamot Christer Gustafsson som vi hälsar hjärtligt välkommen !

2020-01-22 - vi ber ALLA medlemmar att fylla i formuläret Förändring av adressuppgifter så att vi har aktuella uppgifter - vare sig ni ändrat något eller inte ! Styrelsen tackar på förhand !

2020-01-11 - "på förekommen anledning" som det brukar heta så har vi återinfört fliken "Länkar" där ni numera finner länkar uteslutande till "hobby-shoppar" - mest svenska.

2019-11-28 - . vi har nu ett formulär enkelt tillgängligt här på hemsidan så att ni kan uppdatera era adressuppgifter hos oss. Tacksam om så många som möjligt nyttjar denna funktion så att vi bl a får aktuella e-mail-adresser så att utskicken kommer gram.

2019-11-28 - nu har vi infört ett enkelt formulär på denna hemsida för anmälning av nya medlemmar. 

2019-11-17 - ni som avser betala in medlemavgifter inför 2020 kolla noga vilka alternativ vi har. Vi har också idag försökt förtydliga de olika alternativen.

2019-09-13 - vi har också uppdaterat med de nya medlemsavgifterna för 2020 som höjs enligt beslut på senaste Årsmötet. För nya medlemmar gäller normalt att blir man medlem sista kvartalet så gäller detta även nästa år men i år gäller samma förutsättningar fr o m dagens datum och med de nya avgifterna för år 2020.

2018-06-19 - fr o m 2018-07-01 så gäller nya säkerhetsregler för flygning på Arosängen. Dessa nya regler är i huvudsak baserade på SMFFs och RCFFs gemensamma säkerhetsregler som är utarbetade i samråd med Trafikstyrelsen och en grund för att få vårt flygfält godkänt av TS - bl a för att få flyga kärror > 7 kg (max 25 kg) och som flyger snabbare än 90 km/t. Länkar till reglerna finns att läsa på denna sida under sektionen "Flygregler Arosängen". Alla som flyger på Ängen måste läsa igenom och följa dessa regler - både de generella och VMFKs egna tillägg !

2018-05-24 - nu är det klart med ett avtal med Hässlö om att vi efter utklarering kan få flyga upp till 120 m höjd. Information om hur man skall göra finns anslagen i Klubbstugan !


Aktiviteter i närheten den närmaste tiden...

 

Vintern närmar sig - och därmed inomhusflyget...

Flygschemat för innevarande säsong ser ni nedan. 

Vi tillämpar som tidigare en begränsning av ackens maximala kapacitet för att kärran skall få användas inomhus och det är som tidigare maximalt 1200 mAh fördelat som maximalt 1S1200, 2S600 eller 3S400.


2020-02-16 - Inomhusflyg Råbyhallen 18--21

2020-02-23 - Inomhusflyg Råbyhallen 18--21

2020-03-01 - Inomhusflyg Råbyhallen 18--21

2020-03-08 - Avslutning Inomhusflyg Råbyhallen 18--21Västerås Modellflygklubb   Copyright ©2005 VMFK Alla rättigheter reserverade