Idrottshallen i Råby Centrum

Allmän info om inomhusflygning

Klubben arrangerar sedan 2012 inomhusflygning i Råbyhallen, Råby Centrum, Västerås.

 

Hallen är en STOR idrottshall men ett enormt luftrum som passar all inomhusflygning.

Tider: se startsidan

 

Mer info i vår Facebook-grupp

 

Byggtips på forumet HÄR!

 

Allmän info för den som är nybörjare på elflyg hittar du här.

 

 

Inför inomhusflyget:

Denna aktivitet är tänkt att utföras med små och lätta modeller utformade för inomhus-flyg och inte sådana som företrädesvis flygs utomhus - både för att farkosterna inte skall vara farliga för oss som befinner oss på plats och för att t ex en brand i ett batteripaket inte skall få alltför allvarliga konsekvenser.

Som en vägledning om storlek på maskiner så har VMFK Styrelse beslutat att t v tillämpa en maxstorlek på drivbatterier enligt följande: 1S1200, 2S600 eller 3S400 mAh. Sen gäller givetvis det vanliga om "sunt förnuft" men vi vill försäkra oss om att vi även fortsättningsvis skall vara förskonade från allvarliga olyckor under vårt inomhusflyg.

Förmånligt säsongskort för inomhusflyget

 

För inomhusflyg-säsongen 2017/2018 gäller följande:

 

För endast 400 kr får den som är medlem i VMFK flyga under hela säsongen (15 tillfällen).

För juniormedlemmar inom VMFK, alltså födda 1999 eller senare, är kostnaden 200 kr för hela säsongen.

 

För endast 500 kr får den som är medlem i annan modellfygklubb (försäkringskrav) flyga under hela säsongen. Detta gäller både seniorer och juniorer.

 

Om man inte har säsongskort köper man "flygbiljett" på plats för 50 kr per flygkväll. Ansvarsförsäkring måste finnas via medlemskap i någon RC-flygorganisation. Resp flygare ansvarar för detta.

 

Lös säsongskort i god tid genom att sätta in aktuellt belopp på plusgiro 13 12 65-1.

 

OBS - Du måste märka betalningen med namn och IF 2017/18. IF står för inomhusflyg.

 

Exempel: Pelle Flygare IF2017/18.

 

Plats: Idrottshallen, Råby Centrum, Västerås - aktuella söndagar kl 18--21

 

Vägbeskrivning: http://kartor.eniro.se/m/I1Lk9

Tips

Det finns fina kärror att köpa i EPP (hållbara) eller depron (lättare men sköra) som passar för inomhusflygning. Se bara till att bygga så lätt som möjligt. Använd lim av typ UHUPOR .

 

För inomhusbruk passar en motor i 15--20 g-klassen med ett KV runt 1800--2200. Sen ett 6--10 A-reglage och t ex 2S300-ackar. Till den kombinationen brukar en propeller runt 8*4" fungera bra men här kan ni få testa lite. Vill ni flyga snabbare så gäller t ex mindre diameter och högre stigning. Servon är "som vanligt" i 5-7 g-klassen och där finns mycket att välja på.

Råbyhallen - här flyger vi flygplan. helikopter och multikoptrar

Grattis Niclas - Klubbmästare i Inomhuspylon både 2014, 2015 och 2016

Och en synnerligen välförtjänt titel för Niclas Kindberg är helt klart den jämnaste och snabbaste pylon-piloten i klubben. Niclas flankeras här av tvåan Peter Borrman och trean Bengt-Olof Carlén. Stort grattis till alla tre medaljörerna !

Inomhuspylon i Råbyhallen

 

Västerås Modellflygklubb Copyright ©2005 VMFK Alla rättigheter reserverade